Краткости / 7като сврака подмятам
цяла вечер
като орех безкрая
цяла вечност:


1.
Не разбирам нищо, когато се пее на френски,
но ми харесва.
Същото е и когато съм влюбен.

Слагам много „може би”, когато говоря за безкрая.
Така е и редно.

Всеки, който дефинира любовта и безкрая,
автоматично от тях се отдалечава.
Както при магнити
с два отблъскващи се края.


2.
На няколко пъти поставям
„ц”
вместо точка.
Съседни са,
но явно  има нещо
друго,
което не казвам
и клавиатурата ми цъка
педантично
и
строго.


3.
Сещам се
за неувереността,
с която почвах нещо ново.
За топката в стомаха.
И как после ставах добър,
в това което правя,
толкова добър, че ми омръзваше
и ме заливаше тъгата.
А днес
я няма топката в стомаха,
липсва и тъгата накрая.

без( )крайности
съм.
Представяш ли си,
да е толкова простичко
и самата думичка да го е
носила.


4.
Сърцето не се изкачва и пада
А изтласква постоянно -
на всички страни.
Човекът не се изкачва и не пада,
а постоянно трепти.


Чак обидно ми е това изобразяване
на човешкия пулс.
Тази грозна машинна картина
на сърцето.


Животът не се състои от „горе” и 
„долу”.
Нито пък от дължината на глупава амплитуда.
Тук  думите започват да бягат...
Но да кажем,
че важен е онзи вътрешен пламък,
който случва всичко
и е част от безкрая.


5.
Може би,
се пораства,
когато имаш силата,
куража
и
нужната устойчивост,
за да развържеш и познаеш 
в себе си
динамиката на
безкрая.


Като цилкуляр,
чийто мотор
има нужда от здрава основа,
че иначе е пеперуда,
която
реже глави
в хаотичната си природа.


Ако впрегнеш пеперудите в машина,
може би, ще изтъчеш безкрая.


6.
Погледът
нагоре
не е от гордост,
а в търсене.
Полет е.