Краткости / 4


БАЛОН

Въздухът
е първата
истина
за детето.
Животът ни разширява, за да ни разпръсне.
В истина,
светлина,
въздух.


 _________________________


ДВЕ

Самó дърво не гори.
Топи се в жаравата.
Когато са две
ражда се пламъка. _________________________


ИЗБОР

Всеки с камъка си.
Това, че
някои издялкват от своя
кръст,
е друга работа.

 _________________________
Много по-близка и човешка ми е гладкостта, постигната при мрамора, отколкото подарената ни нежност в цветето. _________________________БЕЗСМИСЛИЕ

Всички ние глупците, които опитваме да изобразим жена.


 _________________________
ВЪПРОСИ

Избягвам да „казвам”.
Опитвам да „питам”.
И не е липса на мнение,
а защото всеки човек
е
различен.