***


Всички бързат за някъде.
Аз - не.
Защото няма различно "някъде"
от това, което е в мен.