Родени да прегоримНе познаваме старото, никога няма да достигнем новото.
Родени да прегорим в промяната.
Като вълна, като хоризонт, излели цялата си енергия -
не помръдваме.

След като
в прегръдката на хоризонта слънцето избрало е всяка вечер да умира,
би следвало да има
смисъл.