***След като живота често те въздига,
след това поваля.
Когато всеки ден във теб живее
чувството на траур.
На раздяла.
На загуба огромна.
Все някога ще станеш
по-голям от планината.
По-дълбок от океана.
Какво за теб са няколко пожара.
Какво за теб е урагана.