достатъчноА тя е хубава.
По-хубава от слънцето.
А това е толкова достатъчно.
Но тя не ще да го повярва.
А аз съм воин на истината.
С прашка пълна с думи.
За да и докажа.