Излез

Когато ти стане тъмно и сиво - 
пусни се сред светлината и хората.
Да видиш, че не си толкова грозен в очите им.
Че очите им не са толкова бледи.
И има в следите им
спомен
за вчера,
копнеж за утре.
Оковите днес
са каиши, които държат ни изправени.
От тях изплетем ли въже 
можем
всичко да направим.