Здрачаване

Ретроспекция,
ревизия,
резитба. 
Драсвам клечката, 
което устои - 
остава.
За другото - 
секунден спазъм.
Дим от носа,
пепел изпод клепачите - 
все едно не е било.
За да се повтори утрото - 
здрачаване.