Центрофуги

Като ми заговорят млади хора, 
с тържественост,
че ще си закупуват битова техника ... 
Сигурно пък и на мен така ми се реагира, 
когато споделям 
какво съм разбрал 
за звездите 
и хората. 
И пак сме всъщност еднакви. 
Сме същите.
Загледани в барабана
на пералните 
или космоса, 
които не са много 
различни.