***

все още съм далече от това 
което искам да бъда
пък и много близо
защото 
съществува 
вътрешна пропорция
заковани отношения
които проектират всичко
външно
и милиметър нещо да прескочи и напасне 
по-лесно ще се стигам
по-малко ще си липсвам
току-виж съм се догонил