Вятърни скулптури

Да усетиш жена
е все едно да хванеш 
вятъра.
Да преведеш пчела
през остъклена 
тераса.

Отдалече се вае
вятърна скулптура. 
Уверено с нежност 
и случва 
се.