Животни

Един заек и още един заек
прави семейство зайци.
Един заек и един вълк
прави сит вълк.

Мамо, как е при хората?