Понеделнишки

вглеждаш се
в най-ярката звезда
и здраво замотаваш погледа
си
рязко скачаш назад
и измъкваш  себе
си
за да продължиш
несъществуването

понеделнишки