По-нежна от розитеТолкова нежна,
че ако Творецът сравняваше розите с нея,
преди да ги пусне при нас,
би изпратил от склада си всички
в кашони с надпис – „Червена креда”.