Хората

Хората бяха трудни.
Хората бяха възли.
Не знаеш откъде да го подхванеш
(да се разплете).
Не знаеш накъде ще се развие.
Сега е бистро.
Нишестено.
Опростено.
Преминава светлината
без съпротивление.
Разхожда се мрака.
Без съпротивление.