3Ние сме единствените същества,
които се страхуват
от живота.Копринен шал понесен от вятъра –
две сърни, подплашени от влака,
претичаха над тунелазадвижват това
което ги мачка
гордо усмихнати