***(планината...)


планината изяжда хората

хората изяждат хора
а тя запълва празното пространство