Еволюция

1.
Понякога си мисля, че трябва да прескоча векове.
Че имам да наваксвам векове.
Скалата е висока.
Върхът, по който лъкатуши „днес”
е толкова високо.
А една душа превръща се във птица
едва когато изкатери канарата.
Всяка птица някога е качвала върха
със собствените си копита,
нокти
или мисъл.

2. 
На славея плаща ли някой, че пее.
Да си намери храна е негова отговорност.
Да си виждал мечка да проси,
затова че е мечка и ще изчезне.
Шибани панди
и свят...
от надценяващи себе си и човека.
И по този начин смъкват ни долу 
с няколко века.