Пречистващ кинжал

Сред всичките спомени катранени -
жив съм и функционирам.
Ръцете на място, главата и тя.
И ако успея да се усмихна
се случва заря,
която всичко прегаря
за миг
и го слива с нощта.
Колкото и глупаво да си живял,
ако успееш искрено да се усмихнеш,
усмивката невидим е кинжал,
който тялото пречиства.