Нагласа

ако черешите се родят без костилки
плюс ли е или е минус
и колко души няма да го преживеят