Написано с тебешир

В този квартал не е трудно да осъзнаеш,
че земята е паст, зъби - надгробните плочи.
И когато някой на глас обичта си признава,
шумът на трамвая жадно думите лочи.

Прехвърлям кибрита по кокалчетата
и присвивам очи. Наум бистря безкрая
на успоредните прави. Тези между нас
любовта ги крепи, тези под мене - трамвая.

Загина ли нелепо, паметник направете
на мъж  в крачка с поглед през рамо.
И епитафия с тебешир добавете:
"Такъв е мъжът, когато влюбен е само“

... и се разделя със нея след среща.
Напред устремен е, но да не се изгуби
в търсене на път към дома, я поглежда.
И нека утре циниците кискат се грубо:

"Дъждът ще го изтрие. Никакъв хал!"
Тебеширен надпис от любов  е безкрая,
като мига, в който тъжен от този квартал
раменете отпускам в капан на трамвая.