Огледална тишина

Кафе, цигара, балкон,
              черешова алея.
Слънцето подиграва комина,
            че няма място за него.

Мълча, мечтая усмихнат -
                 както лудите,
прекрачили края
с оная безцелност на пеперудата.

Жена, дете и куче -
          огледална тишина.
Кафе, цигара, стих се случва
в лятна самота.