Кучето

Дреме му на морето,
че му се пълнят порите
с прах от удавници.
Заклещени кораби
във венци на акула.
Загубен зъб. Нов зъб.
Вълна и толкова.

Дреме му на кучето,
че няма дом и хладилник
с магнитни калинки
и хиляди задължения.
Лявата топка. Дясната топка.
Дупето и толкова.

Дреме ми и на мене,
че всички тичат към
лилавия автобус на успеха.
Забиват си лакти в ребрата...
Дайте ми спирка
и късче хартия.
Усмивка. Два реда.
Угарка и толкова.