Различност

Дополовина закован пирон.
Всички напъват да го извадят.
Аз го забих...
Господ се усмихна.