Поезия2008-2011      
                          Разлики

2012                
                          Сърдечен хирург

2013              
                          Беззвучие

2014                
                          Кронос
                          Сън

2015 -2016
                           Отвъд
                           Крайност