Разделени

Не може никоя материя
да удържи душата дълго време
разделена.

Обичат ли се двама
светът се сгъва и пращи,
отлюспват се като засъхнала боя
телата,
за да се слеят двете им
души.