***

Плюещите плочки
жаби са били  в предишния живот,
а в по-предишен - 
мъдреци.
Днес пак намират начин
да ни учат
къде да стъпваме,
да не грешим.