***


гледах я как спи
и си мислех
че всъщност
бог не е толкова милостив
колкото разправят
ако беше
би ме убил
в този миг