***


И борбата с живота не е лека.
Една лоза, ако не я прережеш,
ще се удави в небето.