Сатурнов подарък

Последната му грижа в първата обиколка
бе да инсталира система от клапани.
Ако преди съм свирил на бутилка,
друга е сега играта с вятъра –
имам тромпет.
Остава да се види, 
дали ще съм достатъчно непроменим глупак,
който ще го предаде за скрап.