Кръговрат

Събираме спомени, думи, листа
и дръжки от чаши, които сме счупили,
когато, отново загледани в нищото, 
сме мечтали за нашето случване.

Ужасно е глупаво (като самия живот),
но пак ще продължим да го правим.
За да ни има там някъде истински,
когато реално ни няма.

И ще се сменят листата със камъчета,
цвета на косите, очите ще бъдат различни.
Ще плачат с дъжда на ноември момчета,
нецелунали свойто момиче.