Педал

Отговарям му:
- Бе пиша... поезия...
такива някакви неща.

Замълча. Гледа ме право в очите:
- Ти педал ли си?

- Е, чак пък. Едва ли съм
толкова важна част
от колелото на напредъка...