Вяра

Изпреварваш
времето.
Залагаш капани.
Строиш воденици.
И чакаш да дойде
реката.

Съмнението,
че си построил
воденица в пустиня
е това, което
изяжда
мечтата.